Mätningar

NTF utför hastighetsmätningar och flödesmätningar.

Nedan finner du exempel på tjänster och aktiviteter som NTF Öst erbjuder.

  • Hastighetsmätning (laser och radar)
  • Bältesmätning
  • Cykelhjälmsmätning
  • Inventering av trafikmiljöer avseende trafiksäkerhet

Kontakta oss så diskuterar vi utifrån era önskemål och behov.
ost@ntf.se

Åter till utbildningar och konsulttjänster

  • Malte Burwick
  • Stockholm
  • 070-648 11 26
  • E-post