Trafikövningsplats Bromma

Söder om Bromma flygplats finns en trafikövningsplats som NTF Öst arrenderar av Stockholms stad. Här genomför trafikskolor trafiksäkerhetsutbildningar med Skidcar m.m.

Under vissa förutsättningar kan NTF Öst upplåta plats på banan åt företag/organistationer som önskar genomföra trafiksäkerhetsevent.
Maila oss gärna på ost@ntf.se

 

Besöksadress:
Linta gårdsväg 24
168 74 Bromma

  • Malte Burwick
  • Stockholm
  • 070-648 11 26
  • E-post