Trafiksäkerhetsutbildning

NTF Öst bistår företag, organisationer, kommuner m.fl. med bred kompetens inom området trafiksäkerhet.

Här exempel på några av våra utbildningsområden

  • Hastighetens betydelse för säkerheten
  • Säker cykling
  • Alkohol, droger och trötthet i trafiken
  • Bilens inre säkerhet
  • Säker och ekonomisk körning

Är ni intresserad av utbildning inom något eller några av områdena ovan, eller kanske av en mer målgruppsanpassad trafiksäkerhetsutbildning?

Kontakt ost@ntf.se

  • Malte Burwick
  • Stockholm
  • 070-648 11 26
  • E-post