Bilbältesanvändningen ökar bland män i tätort…

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. I 15 län ökar bältesanvändningen bland männen men för att bli lika bra som kvinnorna återstår fortfarande cirka 3 procentenheter. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 97 procent och manliga förare ökar från 93 till 94 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare. I 15 län ökar bältesanvändningen bland männen men för att bli lika bra som kvinnorna återstår fortfarande cirka 3 procentenheter. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare ligger kvar på 97 procent och manliga förare ökar från 93 till 94 procent. Trots den höga bältesanvändningen saknade var tredje omkommen förare bälte 2016.

 

En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Men användningen av bälte ökar inte i hela landet. Trots att nya bilar ersätter äldre i hela landet så kvarstår stora lokala och regionala skillnader i bältesanvändningen.  

 

  • Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet genom riktade insatser gentemot unga män och andra högriskgrupper, säger Malte Burwick, chef NTF Öst

 

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2017, som bygger på observationer från Stockholms läns samtliga 26 kommuner, visar att 22 av dem uppfyller det kravet. Ytterligare tre ligger strax under nämnda nivå. I en av kommunerna saknar dock mer än var tionde förare bälte.

 

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt, men reducerar ändå skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare reducerar skaderisken med ca 55 procent. Krockkudden ersätter inte bältet utan är designad att fungera tillsammans med bilbältet för maximal skyddseffekt.

 

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Förare som inte ser till så att minderårig sitter säkert i fordonet kan få böta 2500 kr.

 

 

Kontaktperson:

Malte Burwick, chef NTF Öst, tfn. 070-6481126.

 

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd alltid bältet.

- Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

  • Axelbandet över bröstet.

- Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

  • Höftbandet mot låren.

- Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna, ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.

  • Sträck bältet en extra gång.

- Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen desto bättre skydd ger bältet.

 


2017-11-20