NTF Öst bildas

På torsdagskvällen samlades medlemmarna i NTF Uppsala län för förbundets årsmöte. Till årsmötet var även medlemmar och representanter från NTF Stockholm-Gotland inbjudna. Årsmötet tog det historiska beslutet att bilda NTF Öst, med de båda förbunden som geografiskt område.

- NTF Öst blir en viktig partner i framtiden för alla som vill arbeta med trafiksäkerhet inom regionen. Tillsammans blir vi starka, samtidigt som vi har en utmaning att göra trafiken ännu säkrare i Uppsala, Stockholm och Gotlands län, säger Frankie Spjut, ordförande NTF Öst.

Bakgrunden till samgåendet är att utnyttja kompetens och resurser bättre, att i framtiden bli en ännu starkare och viktigare partner inom regionens trafiksäkerhetsarbete. Huvudmotiven till sammanslagningen är mindre administration och därmed bättre användning av personalens kompetens. NTF Öst blir mer konkurrenskraftig, då mindre administration innebär lägre overhead. Förbundet blir effektivare och kan lägga mer attraktiva bud.

Vid NTF Stockholm-Gotlands årsmöte förra veckan, togs beslutet att bilda ett nytt förbund tillsammans med NTF Uppsala län. Vid dagens årsmöte i Uppsala beslutades slutgiltigt om att bilda NTF Öst.


Styrelse
• Frankie Spjut - ordförande
• Lotta Boberg - ledamot Gotland
• Helena Hartzell - ledamot Stockholm ledamot
• Anders Karpesjö - ledamot Stockholm
• Susanne Fagerberg - ledamot Uppsala
• Nina Lagh - ledamot Uppsala
• Johan Tolinsson - ledamot Uppsala


---
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn


2015-03-27