Filmer för ökad trafiksäkerhet

Vårt syfte med denna webbplats är att tillgängliggöra våra egenproducerade filmer för ökad trafiksäkerhet. Läs gärna mer om, och se våra filmer för bilister, cyklister och gående.

Alla filmer är fria att använda oavsett sammanhang. Ju fler vi är som ”lever som filmerna lär” – och som hjälps åt att sprida dem – desto säkrare kan vi alla vara i trafiken. Den blir dessutom trevligare att vistas i.

”Vi är alla bara människor. Ibland gör vi misstag. Räkna därför alltid med det oväntade i trafiken.”

 

Cyklister

För säkrare cykling

Läs mer

Bilister

Bilist för ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister

Läs mer

Gående

För mer trafiksäkra gående

Läs mer