För mer trafiksäkra gående

Inom NTF Öst vill vi bidra till ökad trafiksäkerhet för gående och andra oskyddade trafikanter. Vår ambition är att göra flera kortfilmer som fokuserar på det som är särskilt viktigt att ha koll på för att kunna vara trafiksäker som fotgängare. Ännu har vi bara hunnit med en kort film om synbarhet – med syftet att tydliggöra hur farligt det kan vara i trafiken i mörker utan reflex.

Se filmen själv, och dela även gärna vidare till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Filmen är även fri att använda vid såväl trafikundervisning som i andra sammanhang. Se gärna också våra filmer för cyklister och bilister. Läs gärna också på Transportstyrelsens webbplats om trafikreglerna för gående.

 

Den billigaste livförsäkringen
I mörker förvandlas vi lätt till mörka skuggor, i praktiken ofta helt osynliga – något denna spännande kortkorta film tydligt illustrerar.