NTF Öst

Om oss

NTF Öst är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik.

NTF Öst arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF Östs mål är att skapa opinion för en trafikmiljö där ingen accepterar att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

 

Postadress:

Skytteholmsvägen 2, 1tr
171 44 Solna

E-post: ost@ntf.se

Malte Burwick, tfn: 070-648 11 26

Organisationsnummer: 817601-2253