Om oss

NTF Öst - för ökad trafiksäkerhet

NTF Öst är en idéburen och oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och på Gotland.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, argument och andra verktyg för ett säkrare beteende. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi försöker även i olika sammanhang påverka systemansvariga – i första hand kommuner och Trafikverket – att prioritera trafiksäkerhet, inte minst för oskyddade trafikanter. 

Vår ledstjärna är nollvisionen – innebärande att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle (Gotland) och Malte Burwick (Uppsala län och Stockholms län), men via webbens mångfald av olika kanaler kan vi ändå nå alla transportalstrande företag och organisationer, liksom miljontals trafikanter.

Vi producerar på ett kostnadseffektivt sätt egna filmer med viktiga budskap, som vi ger stor spridning bl.a. genom marknadsföring på olika sociala medier.

Besök oss gärna på Facebook och Linkedin – följ vårt arbete för säkrare trafik!

 

Postadress:
NTF Öst
Wallingatan 18 D
752 27 Uppsala

E-post: ost@ntf.se

Malte Burwick, tfn: 070-648 11 26

Organisationsnummer: 817601-2253