Kontaktpersoner

Elisabeth Westman
Presskontakt

Verksamhetsansvarig
elisabeth.westman@ntf.se
+46 705 355 218

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

Debatt NTF: Vi har erbjudit oss att köpa halkbanan

Replik på Gabriel Erling Perers ledare i FK 25/9 På ledarplats i Falu-Kuriren ondgör sig Gabriel Ehrling Perers över att NTF Dalarna haft gratis hyra hos Falu kommun i 38 år. Låt mig först konstatera att NTF Dalarna alltid har fullgjort sina ekonomiska åtaganden enligt avtalet och att det inte har varit gratis. Att Falu kommun själva valde att ingå det aktuella avtalet med NTF Dalarna och, i samråd med Kopparbergs läns landsting (i dag Region Dalarna) och Borlänge kommun, åta sig att anlägga en trafikövningsplats på Ingarvet i Falun kan knappast NTF Dalarna lastas för. NTF Dalarna å sin sida åtog sig att tillhandahålla den obligatoriska riskutbildningen som ingår i körkortsutbildningen, till Dalarnas befolkning. Sedan halkbanan invigdes har NTF Dalarna utbildat ungefär 120 000 körkortselever i halkkörning och risker i vägtrafiken, bland annat vikten av att hålla rätt hastighet och att inte köra bil påverkad av alkohol eller andra droger. Forskning visar dessutom att varje krona som satsas på det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ger ungefär åtta kronor tillbaka i minskade samhällskostnader orsakade av trafikolyckor. Därför borde Gabriel Ehrling Perers som skattebetalare i stället vara glad över att den verksamhet som NTF Dalarna bedriver innebär en mångdubbelt större besparing av offentliga medel jämfört med de eventuella hyresintäkter som Falu kommun kunde ha fått med ett annat avtal.